});
آخرین بازیها

۵ ترینر کم حجم بازی Age of Empires III

ترینر بازی Age of Empires III فایل زیپ دارای ۵ ترینر از این بازی میباشد به طوری که هر کدام از این ترینر ها عملکرد خاصی ارند و دقیق کار میکنند بسیاری از ترینر ها هستند که موقع بازی کردن در اجرای آنها از بازی فورا خارج میشوید ولی این ۵ ترینر فرق میکنند. بیشتر بخوانید »